Záruční a reklamační podmínky

Reklamované zboží zasílejte na náš sklad na adresu: Vysokov 201, 549 12 Vysokov

Reklamace doporučujeme řešit přímo s autorizovaným servisem.

 

Reklamační podmínky

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se řídíme stejnými pravidly jako v Občanském zákoníku. 

 

Převzetí zásilky
Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info@lgshop.cz nebo telefonicky 220 770 000 (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny LGC s.r.o., LG Showroom, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha – Libeň.

Záruční podmínky

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců. Záruka se vztahuje na zjevné výrobní vady a nefunkční součásti. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nevhodným používáním, přetěžováním přístroje, na rozbití nebo narušení přístroje nevhodnou a neopatrnou manipulací nebo použitím nepřiměřené síly.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Pokud je záruka na bazarové produkty nižší, je to uvedeno jak u výrobku při nákupu, tak na nákupním dokladu.

Vyřízení reklamace
Kupujícímu je doporučeno v případě reklamace postupovat těmito způsoby řešení:

V případě reklamace výrobku je možnost se obrátit přímo na autorizovaný servis, který lze vyhledat zde.

 • Reklamace zboží LG - TV

LG zajišťuje pro zákazníky s TV 49“ a větší „Servis u Vás doma“, kdy stačí nahlásit závadu na telefonním čísle 228 887 050, budete zpět kontaktováni  pro domluvu návštěvy technika, který odstraní závadu přímo na místě u zákazníka nebo přístroj odveze do opravy a poté zpět doručí na stejnou adresu. Služba "Servis u Vás doma" neplatí pro zákazníky, kteří nakoupili na IČO a je potřeba vyhledat kontaktovat autorizovaný servis, který lze vyhledat zde.

 • Reklamace zboží LG - domácí spotřebiče

Služba „Servis u Vás doma“ je poskytována na produkty jakou jsou pračky, myčky, sušičky a lednice, kdy stačí nahlásit závadu na telefonním čísle 228 887 050, budete zpět kontaktováni pro domluvu návštěvy technika, který odstraní závadu přímo na místě u zákazníka. Služba "Servis u Vás doma" neplatí pro zákazníky, kteří nakoupili na IČO a je potřeba vyhledat autorizovaný servis, který lze vyhledat zde.

 • Reklamace zboží LG - mobilní telefony

Pro mobilní telefony a tablety nás prosím kontaktujte na info lince 220 770 000  nebo na emailu info@lgshop.cz nebo odešlete na adresu naší prodejny LG showroomČeskomoravská 2420/15a190 00 Praha – Libeň spolu s popisem závady, kopií faktury a záručním listem nebo je možnost přinést osobně na náš LG showroom. Reklamovat u nás lze pouze produkty, které byly zakoupeny na naší značkové prodejně LG showroomČeskomoravská 2420/15a190 00 Praha – Libeň nebo v internetovém obchodu www.lgshop.cz.

 

 • Oprava přístroje je provedena na základě smlouvy o dílo dle § 652 Občanského zákoníku.
 • Servisní organizace provede opravu ekonomicky v rámci spotřeby materiálu a času v co nejkratším termínu.
 • Při opravách používá smluvní ceny, případně hodinovou sazbu.
 • Při nutnosti zvýšení rozpočtu zakázky o zákonem povolených 10% provede opravu až po odsouhlasení zákazníkem.
 • Při zvýšení rozpočtu opravy a jeho neodsouhlasení zákazníkem si servis účtuje náklady spojené se zjištěním technického stavu přístroje.

Proč reklamovat v autorizovaném servisu?

 • Nejrychlejší způsob vyřízení
 • Záruka odbornosti servisu při diagnostice problému
 • Nadstandardní služby servisu

Příslušný autorizovaný servis Vašeho výrobku Vám sdělí naši operátoři jak na info lince 220 770 000  nebo na emailu info@lgshop.cz.

Zboží lze reklamovat také přímo u prodejce. V tomto případě odešlete zboží na adresu našeho skladu LG Vysokov 201, 549 12 Vysokov, spolu s popisem závady, kopií faktury a záručním listem nebo je možnost přinést osobně na náš LG showroom.

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení kontaktuje kupujícího. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího emailem či telefonicky.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.