Pojištění pro případ poškození a odcizení

Pojištění Náhodného poškození a odcizení nabízí ochranu Vašich zařízení na 1 nebo 2 roky. Náhodné poškození (bez odcizení) je možné sjednat na 2 roky, odcizení na 1 rok. Pojištění začíná platit dnem zakoupení výrobku a chrání Váš majetek před pádem, vniknutím kapaliny do elektronických částí nebo při odcizení.
 

Pojištění Náhodného poškození a odcizení Vám zaručuje:

- opravu poškozeného výrobku nebo výměnu za nový,

- uhrazení nákladů za opravu či nový výrobek přímo výrobci či servisu,

- ochranu v případě krádeže vloupáním za použití násilí do uzamčeného prostoru (byt, pevná uzamčená skříňka, trezor) nebo uzamčeného vozidla (zavazadlový prostor či odkládací schránka).

 

Kryjeme nejčastější způsoby vzniku škod na zařízení, mezi které patří:

- pád,

- vniknutí kapaliny do elektronických částí,

- mechanické poškození,

- vniknutí cizích předmětů,

- loupež za použití nebo pohrůžky násilí,

- krádež vloupáním za použití násilí.

 

Jednoduše a rychle můžete škodu nahlásit těmito způsoby:

1. Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se její údaje automaticky načtou do webového formuláře hlášení škod.

2. Online vyplněním formuláře na hlaseniskod.cz

3. Telefonicky na +420 283 002 868.

 

Předsmluvní informace k pojištění a všeobecné pojistné podmínky naleznete na níže uvedených odkazech.

Náhodné poškození a odcizení - fyzické osoby

Náhodné poškození a odcizení - právnické osoby

 

Pojištění náhodného poškození a odcizení vám nabízíme ve spolupráci se společností AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, která je součástí mezinárodní finanční skupiny Allianz SE.