Pojištění mobilních zařízení

Pojištění mobilních zařízení nabízí ochranu Vašeho mobilního přístroje proti náhodnému poškození, odcizení a zneužití dat či volacího času. Pojištění je možné sjednat na 1 nebo 2 roky a platit začíná dnem zakoupení.

 

Pojištění mobilních zařízení za Vás vyřeší i tyto případy:

- rozbití displeje či dotykové části následkem pádu,

- vniknutí kapaliny do elektronických částí,

- krádež vloupáním za použití násilí,

- mechanické poškození (způsobené dětmi, třetími osobami nebo domácími mazlíčky),

- zneužití dat a volacího času.

 

Výhody, které získáte: 

- oprava poškozeného výrobku nebo výměna za nový,

- uhrazení nákladů za opravu či nový výrobek přímo výrobci či servisu,

- jednoduché hlášení škody.

 

Jednoduše a rychle můžete škodu nahlásit těmito způsoby:

1. Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se její údaje automaticky načtou do webového formuláře hlášení škod.

2. Online vyplněním formuláře na hlaseniskod.cz

3. Telefonicky na +420 283 002 868.

 

Předsmluvní informace k pojištění a všeobecné pojistné podmínky naleznete na níže uvedených odkazech. 

Předsmluvní informace - fyzické osoby

Předsmluvní informace - právnické osoby

Všeobecné pojistné podmínky

 

Pojištění mobilních zařízení vám nabízíme ve spolupráci se společností AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, která je součástí mezinárodní finanční skupiny Allianz SE.