Nové energetické štítky

Co se změní od března 2021?

Evropská komise schválila konečný formát a vizuální identitu nových energetických štítků pro šest skupin výrobků: myčky nádobí; pračky a pračky se sušičkou; chladničky a chladničky pro skladování vína; svítidla, elektronické displeje, včetně displejů televizorů a monitorů a digitálních informačních displejů a chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí.

V obchodech se objeví od 1. března 2021. Cílem je aktualizování štítků v návaznosti na technologický vývoj.

V první fázi dojde ke změně  u pěti skupin domácích spotřebičů:

1) myčky nádobí;

2) pračky a pračky se sušičkou;

3) chladničky, včetně chladniček pro skladování vína;

4) svítidla;

5) elektronické displeje, včetně displejů televizorů a monitorů a digitálních informačních displejů;

 

Tyto nové štítky najdou zákazníci v prodejnách a na internetu od 1. března 2021. 

 

  • Novým prvkem těchto štítků je QR kód, po jehož sejmutí běžným chytrým telefonem budou spotřebitelé moci získat další oficiální (nekomerční) informace. Tyto údaje vkládají výrobci do databáze EU nazvané EPREL. Soukromý sektor a různé nevládní organizace rovněž přicházejí s aplikacemi, které budou napomáhat při rozhodování o koupi (např. tím, že pomohou při výpočtu nákladů na návratnost a porovnávání různých výrobků).
  • Energetické štítky budou v závislosti na výrobku uvádět nejen spotřebu elektřiny, ale i jiné energetické a neenergetické informace, s intuitivními piktogramy, pro porovnání výrobků a informovanější výběr zboží: informace o spotřebě vody na každý mycí nebo prací cyklus, o skladovací kapacitě, o vydávaném hluku atd.

 

                                            Myčky nádobí                                                                                               Pračky 

 

                                       Pračky se sušičkou                                                                                       Chladničky    

 

                          Elektronické displeje (TV, monitory) 

 

Pro příklad: starý a nový štítek pro chladničku bez mrazničky. Nově bude spotřebitel například moci zjistit další údaje o výrobku naskenováním QR kódu, energetické třídy budou v rozsahu od A do G, bez stále přidávajících +++ ke třídám A, roční spotřeba přepočítaná podle odlišné metodiky měření, objem a hlučnost výrobku.

 

 

 

Jednotná stupnice od A do G

  • Energetický štítek EU zavedený v roce 1995 se osvědčil: 85 % evropských spotřebitelů jej uznává a využívá při nakupování. Štítek též stimuluje inovativní rozvoj průmyslu a hospodářskou soutěž, přičemž nové výrobky uváděné na trh se postupně zlepšují, pokud jde o jejich třídu energetické účinnosti.
  • Ačkoli se většina modelů původně nacházela v nejnižších třídách (tj. E, F, G), nové modely dosahovaly lepších výsledků, až došlo k situaci, kdy se většina z nich nachází v nejvyšších třídách (A+++, A++, A+) a v nejnižších třídách (někdy dokonce ani v třídě A) není žádný výrobek. Tento pozitivní výsledek však nyní spotřebitelům znesnadňuje rozlišování, které výrobky jsou energeticky nejefektivnější: spotřebitelé si mohou myslet, že si při nákupu spotřebiče třídy A+ pořizují jeden z nejúčinnějších na trhu, avšak ve skutečnosti si někdy kupují průměrný nebo jeden z nejméně účinných výrobků.
  • Aby bylo označování pro spotřebitele srozumitelnější a porovnávání výrobků snadnější, rozhodla se EU používat v budoucnosti pouze energetické štítky „A až G“.
  • V roce 2017 přijala EU revidovaný systém energetických štítků. Jeho podstatou je: návrat k dobře známé a osvědčené stupnici pro označování energetické účinnosti s třídami „A až G“, včetně postupu změny stupnice u stávajících štítků, zavedení digitální databáze nových energeticky účinných výrobků, aby všechny nové výrobky uváděné na trh EU byly registrovány v internetové databázi, což umožní větší transparentnost a snadnější dozor orgánů členských států nad trhem.

Tím se zlepší porozumění, což spotřebitelům usnadní správnou identifikaci výrobků s nejvyšší účinností.

 

A jaký bude přínos pro ekologii?

Interní odhady evropské komise odhadují celkovou roční úsporu energie v důsledku těchto nových štítků do roku 2030 na 38 TWh, což odpovídá roční spotřebě elektrické energie v Maďarsku.

Nové energetické štítky jsou tedy důležitým příspěvkem k cílům EU v oblasti energetiky a klimatu.

   

 

Zdroj: Evropská komise, Pracovní plán pro ekodesign na období 2016-2019 (COM(2016) 773)